"ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा संचारको भूमिका" विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न - Khoj MediaKhoz Media