२१ दिनभित्र देशभरिका विद्यालयहरूको भौतिक विवरण बुझाउन शिक्षामन्त्रीको पत्राचार - Khoz MediaKhoz Media