पोखरा नजिकै रहेको ठूलाकोट–ठूलास्वाहाँरा क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा भिटोफ - Khoz MediaKhoz Media