सिरहामा एक दिने उपचार गरिएको बाँसको उपयोगिता र बजार प्रवर्द्धन सम्बन्धि अन्तरक्रिया - Khoz MediaKhoz Media