महोत्तरीमा विद्यार्थीका लागि ७४ हजार खोप आयो, तर खाेप कहिले लगाउने यकीन छैन - Khoz MediaKhoz Media