चुलाचुलीका आइसोलेसन सेन्टरका लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, स्वास्थ्य सामाग्री र खाद्य सामाग्री सामाग्री सहयोग - Khoz MediaKhoz Media