डा.भट्टराईको टिप्पणी ओलीतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू समाप्त हुने बताए - Khoj MediaKhoz Media