हति*यार*धारी बाट १३२ जनाकाे ह*त्या (अफ्रिकाको बुर्किनाफासाे गाउँमा ) - Khoz MediaKhoz Media