निरन्तर हिम*पात र वर्षाको कारण ५०वटा भेंडाबाख्रा सखाप, - Khoz MediaKhoz Media