रौतहटको गुजरा नपामा एक होइन तीनवटा मेयर हो. जसपा नेता बद्रुदिन् । - Khoj MediaKhoz Media