कोरोनामा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार मुखदर्शक, आइसोलेशन बनाउन दासको माग - Khoj MediaKhoz Media