ठेकेदारले टेरेनन् नगरको निर्देशन, सुचारु भएन सडक ढलान - Khoz MediaKhoz Media