मेडिकल कलेज चलाउने तयारीमा गण्डकी सरकार - Khoz MediaKhoz Media