कोरोना खोप कार्डमा नेपालीमा लेखिएकाले बिदेशमा जाने बेक्तिको खोप कार्ड मान्नेता नहुने अर्को समस्या - Khoz MediaKhoz Media