गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा १ लाख ४ हजार भुमि*हिन सुकुम्बासी - Khoj MediaKhoz Media