भरतपुरबाट प्रेमीसँगै हिँडेका बेला बेप*त्ता भएकी बिनाका प्रेमी प्रवेशले प्र*हरीको बयानमा यती सम्म भने - Khoj MediaKhoz Media