कृषि ज्ञान केन्द्रले संचालन गरेको योजना पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन भएको छैन, अशोक कुमार सिंह - Khoz MediaKhoz Media