जनमत राजदेवी नगरपालिका समिति रौतहटको वर्डा अधिवेशन सम्पन्न - Khoz MediaKhoz Media