लामो समय देखि राजनीति तालमेल नमिलेको कारणले नगर सभा अवरुद्घ रहेका राजदेवी नगरपालिकाको पाचौं नगर सभा सम्पन्न - Khoz MediaKhoz Media