तेस्रो लिङ्गीहरूको प्रश्न ? हर्मोन थेरापी र सेक्सचेन्ज नगर्ने तेस्रो लिङ्गी होइनन् ? - Khoj MediaKhoz Media