नेपाल–भारत खुला सीमा वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ - Khoj MediaKhoz Media