श्री केश तेलको ठगी धन्दा, पूर्व राष्ट्रपति देखि बरिष्ठ कलाकारसम्मलाइ विज्ञापन गराएर सर्वसाधारसँग ठगी - Khoj MediaKhoz Media