रोटरीद्धारा ५० लाख भन्दा वढिको स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण - Khoj MediaKhoz Media