पेमा धेछेनलिङ गुम्बामा रेनपोर्छेको आगमन, गुम्बाको कु रापने आज सम्पन्न - Khoz MediaKhoz Media