पेमा धेछेनलिङ गुम्बाको राप्ने तथा विश्व शान्ति पूजाको दोश्रो दिन - Khoj MediaKhoz Media