कर्णालीकै लामो तथा ठूलो जात्राको तयारी पूरा - Khoz MediaKhoz Media