मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै गाडीमा राखेर किन लगेत छुवा*छुत आ*रोपमा थुनामा परेकि प्रधानलाई - Khoz MediaKhoz Media