विवाह भोजमा सहभागी ३५ जनामा को*रोना सं*क्रमण पुष्टि, टोलभरि नै सं*क्रमण देखिएपछि उक्त क्षेत्रलाई सिल - Khoj MediaKhoz Media