स्विस बैंकमा नेपालीको पैसा ४६ अर्ब भन्दा माथि छ, यो पैसा कसको ? सार्वजनिक गर्दैनन् । - Khoz MediaKhoz Media