सभामुखले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने - Khoj MediaKhoz Media