परराष्ट्र मन्त्रीको निर्देशन: खाडीका श्रमिकहरुसँग चन्दा सहयोग उठाउनु - Khoz MediaKhoz Media