जापानबाट पार्वती तामाङ बचाउ आभियनको लागि रु. ५३२०१० आर्थिक सहयोग - Khoz MediaKhoz Media