ओमान् मा रहेको नेपाली हरुले सुश्री पार्वती तामाङ बचाउन अभियानलाई आर्थिक सहयोग - Khoz MediaKhoz Media