बनारसमा मोदीको राजतिलक, दिइयो सन्तको उपाधि - Khoz MediaKhoz Media