बनारसमा मोदीको राजतिलक, दिइयो सन्तको उपाधि - Khoj MediaKhoz Media