एक चोट्टी मात्रा लगाए हुने ‘जेन्सेन’ खोप ल्याइँदै, १८ वर्षभन्दा माथि सबै उमेरका व्यक्तिलाई लाउन मिल्ने - Khoz MediaKhoz Media