झापा जिल्लामा १० लाख बराबरको स्वास्थ्या सामाग्री हस्तान्तरण (सेवाका लागि युवा नेपाल) - Khoz MediaKhoz Media