यस पालिको SEE मा पनि विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर परीक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भएपछी वैकल्पिक विधि - Khoz MediaKhoz Media