निमा धावा दोर्जेलिङ्ग गुम्बा र कालीदेवी मन्दिरलाई अमेरिकाबाट सहयोग जुट्दै - Khoz MediaKhoz Media