माकुराको विषले मानिसको लिंग घण्टौंसम्म उत्तेजित भइरहने हुन्छ । - Khoj MediaKhoz Media