गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीद्वारा विश्व शान्ति पूजाको भव्य उद्दघाटन - Khoj MediaKhoz Media