२०७२ सालको भू*कम्पले पूर्ण क्षे*ती भएको गोरखाको बारपाक गाउँमा बुधबार एकै रात तीन जनाको मृ*त्यु - Khoz MediaKhoz Media